logo diet4u.gr Άρτεμις Ζερδελή διαιτολόγος διατροφολόγος
σπανάκι diet4u.gr διαιτολόγος διατροφολόγος Άρτεμις Ζερδελή

privacy policy

Πολιτική Απορρήτου

Η επιχείρησή μας συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και του Γενικού Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ 679/2016 (GDPR) που εφαρμόζεται στις βάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δεσμεύεται για την πλήρη εφαρμογή της. Δεν εμπορεύεται ούτε παρέχει κατ’ οιονδήποτε τρόπο σε τρίτους τα προσωπικά δεδομένα που απεστάλησαν από χρήστες του διαδικτυακού τόπου της.

Η επιχείρησή μας συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και ειδικότερα τον Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ 679/2016 (GDPR) (εφεξής «ο Κανονισμός»).

Όταν η επιχείρησή μας επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα φροντίζει ώστε:

 • Να έχει συλλέξει και να επεξεργάζεται νόμιμα τα δεδομένα αυτά, δυνάμει των προβλέψεων της υφιστάμενης νομοθεσίας και των προϋποθέσεων που αυτή θέτει.
 • Να επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς.
 • Να λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ούτως ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα να υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά. Επιπλέον να επανεξετάζει περιοδικά την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών.
 • Να καταβάλλει τις απαραίτητες προσπάθειες, ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διατηρεί και επεξεργάζεται να είναι πάντα ακριβή και επικαιροποιημένα.
 • Να μη διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ό,τι επιβάλλουν οι σκοποί, δυνάμει των οποίων συνελέγησαν και τέθηκαν σε επεξεργασία.

Εντούτοις, είναι δυνατόν να τα διατηρήσει και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εάν η επεξεργασία των δεδομένων αυτών είναι απαραίτητη:

 • για την τήρηση νομικής υποχρέωσης που επιβάλλει την επεξεργασία βάσει διάταξης νόμου
 • για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον
 • για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

 

Η επιχείρησή μας τηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για περιορισμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με το σκοπό της επεξεργασίας, μετά το τέλος της οποίας τα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται από τα αρχεία μας, εκτός εάν απαιτείται ή επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία άλλη περίοδος διατήρησης. Όπου για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη η συγκατάθεσή σας, μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη δοθείσα συγκατάθεση χωρίς, ωστόσο, να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που προηγήθηκε της ανάκλησης.

Η επιχείρησή μας φροντίζει ώστε τα υποκείμενα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα να μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα που τους αναγνωρίζει η νομοθεσία αναφορικά με τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα δικαιώματα αυτά είναι τα ακόλουθα:

 • Το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα
 • Το δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων
 • Το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων («δικαίωμα στη λήθη»)
 • Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων
 • Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων
 • Το δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία των δεδομένων


Κάθε αίτημα του προσώπου/υποκειμένου υποβάλλεται στην επιχείρησή μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ως άνω αναφερομένων δικαιωμάτων θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας, εντός εύλογης προθεσμίας, αλλά το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή του αιτήματος και την ταυτοποίησή του/σας. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, αν το αίτημα είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων. Σε αυτή την περίπτωση, η επιχείρησή μας υποχρεούται, εντός μηνός από την ταυτοποίηση του αιτήματος, να σας ενημερώσει για την καθυστέρηση, καθώς και για τους λόγους αυτής. Εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος η επιχείρησή μας οφείλει να σας ενημερώσει για τυχόν άρνηση του να ικανοποιήσει εν όλω ή εν μέρει το υποβληθέν αίτημα, καθώς και για τους λόγους της άρνησης.

Η επιχείρησή μας μπορεί να αρνηθεί να ικανοποιήσει εν όλω ή εν μέρει σχετικό αίτημα που λαμβάνει από το υποκείμενο δεδομένων, μόνο όταν αυτή η δυνατότητα προβλέπεται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ 679/2016.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ως εκτελών την επεξεργασία, τότε διαβιβάζει τα σχετικά αιτήματα στον υπεύθυνο επεξεργασίας, ο οποίος είναι αρμόδιος για την εξέταση και την ικανοποίηση τους.

Στην περίπτωση που η επιχείρηση ή οποιοσδήποτε υπάλληλος ή συνεργάτης του, ή οποιοσδήποτε τρίτος, αντιληφθεί ή υποψιαστεί πως μπορεί να έχει λάβει χώρα κάποια παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενημερώνει η επιχείρησή μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Σε περίπτωση που η επιχείρηση επεξεργάζεται δεδομένα ως εκτελών την επεξεργασία, ειδοποιεί χωρίς καθυστέρηση τον υπεύθυνο επεξεργασίας και δεν προβαίνει σε γνωστοποιήσεις.

Εάν θεωρείτε ότι παραβιάζεται κάποιο δικαίωμά σας αναφορικά με την προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δύνασθε να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή ήτοι, στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) και κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερωθεί περαιτέρω επισκεπτόμενος τον διαδικτυακό τόπο http://www.dpa.gr.

ΔΩΡΕΑΝ E-BOOK

Σημείωσε το όνομα και το email σου και κατέβασε δωρεάν το e-book ( 39 ΣΥΝΤΑΓΕΣ ) για να μην πάρεις ούτε γραμμάριο