ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΙΜΩΝ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1?

Posted on Ιανουάριος 30, 2019
by Artemis

 

Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρινή:<7,5 %

Σάκχαρο νηστείας 90-145 mg/dl

Mεταγευματικό σάκχαρο: 90-180mg/dl